TRAKYA NÖROLOJİK CERRAHİ TOPLULUĞU (TNCT)

EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ illeri nöroşirürji uzmanlarının mesleki paylaşım PLATFORMU

Hastalik Bilgileri
Bazı linkler

Uzm. Dr. Mehmet Kaan ÜNGÖREN


Kaan ÜNGÖREN
                            

Ünvanı: Tıp Doktoru, Beyin ve Sinir Cerrahı
Doğum tarihi ve yeri: 19/12/1971 - Kayseri
Medeni durumu: Evli
Eğitimi: Üniversite- GATA Tıp Fakültesi
Mezuniyet Sonrası Eğitim: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi. Nöroşirurji 2000-2005
Eğitim sonrası aldığı görevler:
Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi Nöroşirurji Kliniği : 2005- 2007
Erzurum Şifa Hastanesi Nöroşirurji Kliniği: 2007-2009
Sağlık Bakanlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi Nöroşirurji Kliniği: (Sicil No: Dr127228)  2009-
Uzmanlık  Tezi: İntrakraniyal hipodens lezyonlarda radyolojik ve sintigrafik görüntüleme
yöntemlerinin tanı değerlerinin stereotaksik biyopsi sonuçları ile karşılaştırılması.
Yabancı Dil: İngilizce