TRAKYA NÖROLOJİK CERRAHİ TOPLULUĞU (TNCT)

EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ illeri nöroşirürji uzmanlarının mesleki paylaşım PLATFORMU

Hastalik Bilgileri
Bazı linkler

TNCT


TNCT (Trakya Nörolojik Cerrahi Topluluğu), Trakya bölgesini oluşturan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerindeki hastanelerde çalışan, bölgede uzun süre (en az 10 yıl) hizmet vermiş nörolojik cerrahi (nöroşirürji) uzmanlarının, mesleki gelişim ve sosyal dayanışma amacıyla kurmuş oldukları bir topluluktur.

Aramızda, bu bölgede bulunmuş, ama daha sonra bölgeye komşu illerde (İstanbul ve Çanakkale) çalışmaya başlamış arkadaşlarımız da vardır. Bölgede 10 yılı doldurmamış üyeler aday üye statüsünde bulunurlar.

Topluluğumuzun temel vizyon ve misyonu; sürekli mesleki eğitim amacıyla düzenlenen toplantılarımızı, bilimsel ve mesleki çabalarımızı ve ayrıca günlük pratiğimizde karşılaştığımız sorunları aşmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz hasta danışma ve sevk gibi işlemleri daha organize bir şekilde gerçekleştirmektir.

Bu konularda sağlayacağımız başarı sayesinde mesleki gelişim sağlamayı, sorunlarımızı aşma yolunda birbirimizle daha iyi iletişim kurmayı ve sonuç olarak hastalarımıza daha yararlı olarak bölgemizde verilen sağlık hizmetinin iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Topluluğumuzun bugünkü ve gelecekteki mesleki eğitim faaliyetleri, ülkemizin diğer bölgelerindeki ve ayrıca komşu Balkan ülkelerindeki meslektaşlarımızın katkılarına açık olacaktır.

Üyeler

(Alfabetik sırayla)

Aday Üyeler